Generali | Kontakt Życie

Zadbaj o to,

co dla Ciebie

najważniejsze

Wiemy, jak ważne jest zadbanie o to, co najważniejsze – zdrowie i życie Twoje i Twoich najbliższych - zwłaszcza, że z biegiem czasu potrzeby i priorytety się zmieniają. Dlatego stworzyliśmy ubezpiecznie „Generali, z myślą o całym Twoim życiu”, które wspólnie dostosujemy do Twoich, zmieniających się z biegiem czasu, potrzeb.

Poznaj ubezpieczenie „Generali, z myślą o całym Twoim życiu”

„Generali, z myślą o całym Twoim życiu” to bezterminowe ubezpieczenie na życie, które w zależności od tego, co dla Ciebie ważne, może zapewnić wsparcie m.in. w sytuacji:

gdy nagle Ciebie zabraknie

problemów ze zdrowiem

nieszczęśliwego wypadku

wystąpienia nowotworu u Ciebie lub Twoich dzieci

Możesz też zabezpieczyć przyszłość finansową, dzięki możliwości inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz oszczędzania w ramach IKE lub IKZE.

Chcesz poznać szczegóły? Nasi doradcy służą pomocą

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy najpóźniej do 10:00 w kolejnym dniu roboczym.

Skontaktuj się z nami

22 540 52 00 *

w godz. 09:00-17:00

* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Zakres ubezpieczenia „Generali, z myślą o całym Twoim życiu” możesz rozszerzyć o szereg umów dodatkowych, m.in.:

na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

na wypadek poważnego zachorowania (nawet 51 chorób w zakresie)

na wypadek pobytu w szpitalu (która zapewni wypłatę już za 1 dzień hospitalizacji)

ubezpieczenie „Zdrowie Dziecka”, w którym 
płacąc jedną składkę obejmiesz ochroną wszystkie Twoje dzieci

Usługi Medyczne – w ramach których m.in. wykonasz raz w roku pakiet profilaktycznych badań laboratoryjnych

Assistance, czyli praktyczną pomoc w razie nagłej choroby lub wypadku

Pytania i odpowiedzi dotyczące ubezpieczenia:

Umowa na życie (umowa główna) zawierana jest na czas nieokreślony, natomiast umowy terminowe na życie zawierane są na określony czas w przedziale 10-40 lat.
Zmiany można wprowadzać w każdą płatnicę polisy.
Sumę ubezpieczenia, a co za tym idzie składkę z tytułu umowy na życie (umowy głównej), można obniżyć po 2 latach, podwyższyć można w każdą płatnicę.
Sumę ubezpieczenia można zmienić w płatnicę, przy czym obniżenie sum ubezpieczenia możliwe jest po drugiej rocznicy od zawarcia umowy dodatkowej.
Polisa ma charakter ochronny i brak wpłaty składki skutkuje rozwiązaniem umowy. Towarzystwo prolonguje termin zapłaty składki aż do 60 dni. W przypadku problemów z opłacaniem składek warto skontaktować się z Agentem, który pomoże w rozwiązaniu sytuacji.
W tym produkcie nie ma możliwości czasowego zawieszenia opłacania składek.
Niektóre dane osobowe w polisie można zmienić logując się do swojego Konta Klienta, pozostałych zmian można dokonać za pośrednictwem Agenta. Zmiany można też dokonać przesyłając dedykowane formularze na adres Generali.
Indeksacja, czyli podwyższenie składki ubezpieczenia o wskaźnik inflacji, jest dobrowolna. Klient decyduje o jej przyjęciu, a co za tym idzie o zwiększeniu sumy ubezpieczenia i składki. W przypadku rezygnacji z indeksacji należy zgłosić ten fakt do Generali. Rezygnacja z indeksacji nie zatrzymuje procesu na następne lata, to znaczy, że Klient może skorzystać z indeksacji w kolejnych latach.
Umowa trwa dalej. Klient opłaca składkę za umowę na życie (umowę główną) i umowy dodatkowe, jeśli je zawarł, do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczonego wyniesie 85 lat. Po ukończeniu tego wieku Klient przestaje płacić składkę za umowę na życie (umowę główną), ale ochrona z jej tytułu nie wygasa. Opłaca też składki za posiadane umowy dodatkowe.
Rekalkulacja składek za umowy dodatkowe odbywa się co 5 lat od daty zawarcia umowy i nie obejmuje składki za terminowe ubezpieczenie na życie oraz za umowę główną.
Umowę ubezpieczenia dodatkowego „Zdrowie dziecka” można zawrzeć wyłącznie z umową główną, dla której minimalna suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł, a minimalna składka za część ochronną wynosi 100 zł miesięcznie.
Nie ma takiej możliwości. Umowę IKE oraz IKZE można zawrzeć pod warunkiem zawarcia umowy głównej oraz pod warunkiem, że składka za część ochronną nie jest niższa niż 100 zł miesięcznie.
Tak, pod warunkiem, że Klient wybierze sumę ubezpieczenia z tytułu umowy głównej równą 1000 zł oraz wybierze wyłącznie umowy wypadkowe.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Żadne z niniejszych informacji nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji, w tym inwestycyjnych lub podatkowych. Przedstawione informacje nie stanowią pełnego obrazu funkcjonowania przedstawionego produktu i mają charakter wyłącznie przykładowy. Szczegółowe warunki umowy oraz koszty i ryzyka z nimi związane, a także zasady działania i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych określone są w Ogólnych Warunkach Umowy „Generali, z myślą co całym Twoim życiu” przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy, dostępnych na www.generali.pl, w siedzibie Generali Życie TU S.A. przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa oraz u poszczególnych jej dystrybutorów. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Oszczędzający powinien mieć świadomość ryzyka związanego z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, w tym braku ochrony wpłaconego kapitału lub ryzyka utraty części lub całości wpłaconych środków.